Na tomto místě si můžete přečíst úryvky z několika děkovných dopisů, které přicházejí během roku od příbuzných našich klientů. Jsme rádi, že oceňují naši práci, a všímají si i věcí, které my už možná v každodenním shonu  ani mnohdy nevnímáme. Věci pro druhé mimořádné bereme jako samozřejmé a normální. Za tato povzbuzující slova všem pisatelům děkujeme a určitě nám budou posilou v naší další práci.

 

Z dopisu syna klientky:

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych Vám poděkovat za skvělou péči Vašeho personálu o moji maminku, která nedávno bohužel zemřela - po dvaceti letech života s Alzheimerovou chorobou.

Naše rodina si je plně vědoma toho, v jakém zuboženém stavu byla maminka přijata do Myslibořic po půlročním pobytu v jednom brněnském zařízení. Jenom díky hluboce lidskému přístupu, profesionální péči a obětavé pomoci všech pečovatelek pod vedením paní Růžičkové, se maminka dokázala zotavit a prožít ještě spoustu krásných let u Vás "Na zámku". Bez této každodenní, fyzicky i psychicky náročné práce celého kolektivu by se maminka tak vysokého věku zcela určitě nedožila.

Rád bych touto cestou vyjádřil upřímné a vřelé poděkování veškerému personálu, zejména pečovatelkách a sestřičkám na oddělení Vážka, se kterými jsme se bezmála 10 let velmi rádi setkávali. Trošku je nám líto, že do Myslibořic již nebudeme jezdit. Rádi jsme sledovali, jak probíhalo vylepšování prostředí pro pohodlí klientů. Za ta léta se k lepšímu změnilo opravdu hodně.

Přejeme Vám mnoho sil ve Vaší náročné práci a ještě jednou za naši maminku mnohokrát děkujeme!

 

Z dopisu syna našeho klienta:

Vážená paní ředitelko,

chtěl bych Vám tímto poděkovat jménem svým a celé rodiny za velmi dobrou péči o našeho tatínka. Sami jsme se s ním osobně rozloučili a on sám byl do poslední chvíle s těmi, kteří se o něj každý den starali. Vím, jaká je to nelehká práce, protože do doby úrazu a následné upoutání na lůžko, jsem se o tatínka staral.

Děkuji celému kolektivu pracovníků. Tatínek zde byl spokojený a cítil se jako doma.

 

Z dopisu manželky našeho klienta:

Vyjadřuji upřímné poděkování za Vaši veškerou obětavou péči, kterou jste věnovali mému manželovi během jeho tříměsíčního pobytu u Vás. Přeji vedení střediska, všem sociálním pracovnicím, sestrám, lékařům i všem pečovatelkám hodně úspěchů a sil v jejich důležitém poslání.

 

Z dopisu příznivce našeho střediska:

Zúčastnil jsem se pobytového zájezdu ve Velkém Mederu na Slovensku. Mezi účastníky byla i skupinka klientů s doprovodem z Diakonie Myslibořice. Sledoval jsem jednání při jídle. Vždy vedle vedoucí seděl někdo jiný. tím bylo dána jasně najevo, že každý má stejnou cenu. Možná maličkost, ale já si takového jednání velice vážím.

Starost o klienty jak ve vodě, tak i mimo ni byla vždy perfektní. Vzorně reprezentovali svoje středisko. Nikoho z účastníků osobně neznám, ale pokud bych měl hodnotit, tak známkou 1*.