PLÁNOVANÉ AKCE PRO KLIENTY I VEŘEJNOST

 

 LEDEN 2017

12.1.2017 - Zpívání s dětmi ze ZŠ na společenské místnosti

18.1.2017 - Společná oslava narozenin

24.1.2017 - Beseda s paní Jitkou Kurtinovou o včelách a jejich produktech od 9.30hod na společenské

                  místnosti

 

ÚNOR 2017

10.2.2017 - Zámecký ples od 19.30 hod ve velké jídelně, hraje skupina Credit

15.2.2017 - Společná oslava narozenin od 14 hod ve velké jídelně, hraje pan Nosek

26.2.2017 - Posezení při harmonice od 14 hod ve společenské místnosti

28.2.2017 - Maškarní ples od 14 hod ve velké jídelně, hraje Mohelenská kapela. Masky vítány.

 

BŘEZEN 2017

2.3.2017 - Zpívání s dětmi ze školy od 13.30hod ve společenské místnosti

15.3.2017 - Společná oslava narozenin od 14 hod ve velké jídelně, hraje pan Nosek

22.3.2017 - Turnaj v "Člověče, nezlob se" od 9 hod ve společenské místnosti

 

DUBEN 2017

7.4.2017 - Velikonoční jarmark výrobků klientů od 9 hod v přízemí střediska

8.4.2017 - Velikonoční prozpěvování s členy FS ČCE Třebíč od 15.00hod v kapli

19.4.2017 - Společná oslava narozenin od 14 hod ve velké jídelně, hraje pan Nosek

22.4.2017 - divadelní představení "Nevěsty z Moravy" od 14 hod v letní jídelně, hrají ochotníci

                  ze Zvěrkovic

25.4.2017 - Jarní koncert ivančického sboru Bádule od 14 hod ve velké jídelně.

 

KVĚTEN 2017

14.5.2017 - koncert martínkovského pěveckého sboru Jordán od 15.30 hod ve velké jídelně.

19.5.2017 - Společná oslava narozenin, od 14 hodin ve velké jídelně, hraje P. Seidl

25.5.2017 - Zpívání s dětmi ze školy, od 13.30 hod ve společenské místnosti

28.5.2017 - Posezení s harmonikou, od 14 hod ve společenské místnosti.

 

ČERVEN 2017

9.6.2017 - ekumenická bohoslužba k Noci kostelů od 15.30 hod v kapli.

18.6.2017 - IX. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou" od 15 hod v zámeckém parku, hrají

                  Blučiňáci

25.6.2017 -  "Den kazatelské stanice" od 13 hod v prostorách střediska a parku.

 

ČERVENEC 2017

12.7.2017 - "Povídání o liliích" od 9 hod ve společenské místnosti.

 12.7.2017 - "Společná oslava narozenin" od 14 hod ve velké jídelně, hraje pan Nosek.

 

 ZÁŘÍ 2017

6.9.2017 - "V. Myslibořická olympiáda", v parku v okolí střediska.