Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Podpořte nás!

Zašlete nám finanční dar na číslo účtu:8500008080/7940  

Domov se zvláštním režimem je certifikovaným pracovištěm "Vážka"

 

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a na podzim roku 2015 jsme úspěšně tento certifikát obhájili. Jeho platnost je do 17.prosince 2017.

Podívejte se na nová videa

z našich služeb

 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Poslání

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích usiluje o vytvoření domácího prostředí pro skupinu lidí s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Služba nabízí individuální míru pomoci a asistence v běžných úkonech sebeobsluhy a v činnostech běžných pro vrstevníky klientů.

 

Cílová skupina

Lidé ve věku od 40-ti let, ale zejména předseniorského věku s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své domácnosti.

 

Naše služba není určena

- lidem s poruchou autistického spektra

- lidem, kteří potřebují trvalou lékařskou ( i odbornou lékařskou) péči

- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci, případně přímou odbornou lékařskou péči

- lidem, kteří ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a jejichž stav

  není ovlivnitelný léčbou

- lidem závislým na návykových látkách

- lidem, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu,

  technickému a věcnému vybavení

- lidem, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. cizinci, lidé neslyšíci,

  lidé hluchoněmí a hluchoslepí)

- výjimku může učinit ředitel organizace.

 

Ubytování
Nabízíme nadstandardní jednolůžkové a  dvoulůžkové pokoje, jejichž součástí  je  koupelna s WC. Kapacita služby je 14 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova.

 

Dlohodobé cíle služby

- vytvářet domácí prostředí včetně aktivního zapojení klientů do chodu domácnosti podle jejich schopností,

  dovedností a zájmu

- zprostředkovat klientům zapojení do běžného způsobu života jejich vrstevníků - např. lidi do 65 let podporovat

  k zapojení se do chráněného či otevřeného trhu práce, lidem nad 65 let umožnit kontakt s vrstevníky apod.

- nestěhovat klienty při zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje trvalou lékařskou péči nebo po dosažení

  seniorského věku do jiného zařízení

- zachovávat rodinné vazby tím, že různé sociální služby poskytované naším střediskem, mohou využívat lidé s rodinnými vazbami (rodiče senioři a jejich dospělé děti s postižením).

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                     .

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naše sociální pracovnice Ilonu Pelánovou  (tel. 568 834 947) nebo Martinu Cahovou (tel. 568 834 958). V případě potřeby volejte  nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

 

Stáhněte si všechny potřebné formuláře a dokumenty v záložce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás

 

Logo Altreva jpg

NAZEV WEBU