Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Podpořte nás!

Zašlete nám finanční dar na číslo účtu:8500008080/7940  

Domov se zvláštním režimem je certifikovaným pracovištěm "Vážka"

 

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a na podzim roku 2015 jsme úspěšně tento certifikát obhájili. Jeho platnost je do 17.prosince 2017.

Podívejte se na nová videa

z našich služeb

 

DOMOV PRO SENIORY  

Poslání

Domov pro seniory Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích usiluje o vytvoření domácího prostředí pro lidi, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních potřeb a udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

 

Cílová skupina

Senioři od 60 let věku, kteří vlivem stáří, nemoci, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami, ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby.

 

Naše služba není určena

- lidem, kteří nerozumí a nemluví vůbec česky ani jiným češtině příbuzným jazykem (např. vietnamština)

- lidem, kteří potřebují pro komunikaci speciální techniku, např. znakovou řeč

- lidem, kteří nesouhlasí s pobytem v Domově

- lidem, kteří trpí akutní infekční nemocí (např. parazitární choroby, pohlavní choroby v akutním stádiu, tuberkulóza)

- lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. alkoholismus, agresívní chování, psychózy a psychické poruchy).

 

Ubytování
Pro 101 klientů nabízíme ubytování v jedno, dvou a vyjímečně třílůžkových pokojích. Část pokojů je vybavena vlastním hygienickým zařízením. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova.

 

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio-psycho-sociální a duchovní potřeby klientů

- zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro život našich klientů

- podporovat klienty v zachování jejich vazby na rodinu a přátele

- zavádět nové metody práce s klienty 

 

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte naše sociální pracovnice Ilonu Pelánovou (tel. 568 834 947) nebo Martinu Cahovou (tel. 568 834 958). V případě potřeby volejte kdykoliv na nepřetržitou službu 568 834 949.

 

Stáhněte si všechny potřebné formuláře a dokumenty v záložce Dokumenty a formuláře ke stažení.

Podporují nás

 

Logo Altreva jpg

NAZEV WEBU