Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Podpořte nás!

Zašlete nám finanční dar na číslo účtu:8500008080/7940  

Domov se zvláštním režimem je certifikovaným pracovištěm "Vážka"

 

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a na podzim roku 2015 jsme úspěšně tento certifikát obhájili. Jeho platnost je do 17.prosince 2017.

Podívejte se na nová videa

z našich služeb

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání

Domov se zvláštním režimem Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích usiluje o vytvoření domácího prostředí pro lidi s různým typem demence, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních potřeb, na zajištění bezpečného prostředí, udržení soběstačnosti a zachování všech schopností co nejdéle.

 

Cílová skupina

Lidé s demencí zejména s Alzheimerovou chorobou starší padesáti let, kteří vlivem své nemoci nejsou schopni se sami o sebe postarat.

 

Naše služba není určena

- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci, případně přímou odbornou lékařskou péči

- lidem, kteří ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a jejichž stav není ovlivnitelný léčbou

- lidem závislým na návykových látkách

- lidem, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení

- lidem, s nimiž se nelze na základě jazkyové a komunikační bariéry domluvit (např. cizinci, lidé neslyšící, lidé hluchoněmí a hluchoslepí)

- vyjímku může učinit ředitel organizace

 

Ubytování
Nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje a 2 pokoje třílůžkové. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a umyvadlem a nadstandartní pokoje i malou kuchyňskou linkou a sprchovým koutem. Kapacita této služby je 33 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova.

 

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio-psycho-sociální a duchovní potřeby klientů

- zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro život našich klientů

- podporovat klienty v zachování jejich vazby na rodinu a přátele

- zavádět nové metody práce s klienty

 

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte, prosíme, naše sociální pracovnice Ilonu Pelánovou (tel. 568 834 947)nebo Martinu Cahovou (tel. 568 834 958).

V případě potřeby volejte  nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

 

 Všechny potřebné formuláře a dokumenty si stáhněte v záložce dokumenty a formuláře ke stažení.

 

Podporují nás

 

Logo Altreva jpg

NAZEV WEBU