Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Podpořte nás!

Zašlete nám finanční dar na číslo účtu:8500008080/7940  

Domov se zvláštním režimem je certifikovaným pracovištěm "Vážka"

 

Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a na podzim roku 2015 jsme úspěšně tento certifikát obhájili. Jeho platnost je do 17.prosince 2017.

Podívejte se na nová videa

z našich služeb

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích je zabezpečení životních potřeb seniorů od 60 let a ostatních dospělých osob od 19 let se zdravotním postižením. Umožňujeme tak osobám zvládnout péči o sebe a domácnost a prodloužit tak jejich život v přirozeném sociálním prostředí. Služba je poskytována na základě individuálně určených potřeb a přání osob s respektem k lidské důstojnosti, je založena na etických principech a na dodržování základních lidských práv a svobod. Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech klientů a ambulantní služby  v sídle organizace Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let a dospělí od 19 let se zdravotním postižením.

 

Naše služba není určena

- lidem, kteří nemají sníženou soběstačnost

- lidem s akutní infekční nemocí

- liem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách narušovalo závažným způsobem provádění pečovatelských úkonů a ohrožovalo pracovníky

- lidem, kteří nezajistí bezpečné prostředí pro pracovníka pečovatelské služby

 

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio-psycho-sociální potřeby klientů

- umožnit klientů pečovatelské služby při zhoršení zdravotního stavu zůstat i nadále v naší péči.

 

Popis služby

Terénní služba je realizována v domácnostech klientů v obci Myslibořice a jejím okolí každý den (PO - NE) dle kapacity a možností služby v časovém intervalu od 7:00 do 19:00 hod.

Ambulantní služba je poskytována v budově Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích. Je poskytována v pracovních dnech (PO - PÁ) od 7:00 do 15:00 hod.

Dovoz obědů se provádí v pracovních dnech (PO - PÁ) od 10:30 do 14:00 hod.

 

Klienti, kteří využívají naší pečovatelské služby, jsou v případě potřeby a volného místa přednostně přijati do pobytové služby Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích.

 

 

Pokud máte o službu zájem, kontaktujte naše sociální pracovnice Ilonu Pelánovou (tel. 568 834 947)  a Martinu Cahovou (tel. 568 834 958). V případě potřeby volejte nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

 

 Stáhněte si všechny potřebné formuláře a dokumenty v záložce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

 

Podporují nás

 

Logo Altreva jpg

NAZEV WEBU