Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích je statutárním organem, které zodpovídá za činnost střediska. Jedná jeho jménem a rozhoduje o všech záležitostech. Zodpovídá především za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost střediska.

Ředitelka řídí samostatně každodenní činnost, rozhoduje a jedná samostatně v záležitostech do stanoveného finančního limitu.

Složení Správní rady:

Bc. Michaela Grmelová, ředitelka střediska, předsedkyně SR

Iva Malá, vedoucí ekonomického úseku, členka SR

Hana Svobodová, vedoucí Domova pro seniory a Pečovatelské služby, členka DR

Ivana Vrzáčková, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Domova pro osoby se zdravotním, Odlehčovacích služeb, členka SR