Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích jako nestátní nezisková organizace může poskytovat kvalitní služby svým klientům i díky mnoha podpořeným a realizovaným projektům. Díky nim se nám daří vybavovat pokoje klientů i další prostory kvalitními pomůckami a nábytkem, provádět různé rekonstrukce a opravy a také smysluplně vyplňovat čas našim klientům. Jsme za tuto podporu všem níže uvedeným subjektům vděčni.

O realizaci našich nějdůležitějších projektů se můžete dočíst níže.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2018

"Nákup osmi antidekubitních matrací", získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali v dotačním řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

"Oprava vodovodu a elektroinstalace na pokojích klientů, získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projektu jsem získali v dotačním řízení obce Dukovany.

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017

 "Křeslo Gavota" , získaná částka 20 tis. Kč

Finanční prostředky na jeho pořízení jsme získali v dotačním řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

Lůžkoviny a inkontinenční pomůcky, získaná částka 10 tis. Kč

Finanční prostředky na jejich zakoupení jsme získali v dotačním řízení Města Hrotovice.

Signalizační systém "Klient - sestra", získaná částka 20 tis. Kč

Finanční prostředky na jeho pořízení jsme získali v dotačním řízení Města Třebíč.

Rekonstrukce koupelny a zakoupení vany se zvedákem pro klienty střediska, získaná částka 50 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p..

Kdo má židli, ten bydlí

Projekt byl podpořen částkou 69 tis. Kč v rámci programu ČSOB pomáhá regionům a zakoupíme v jeho rámci židle a stolky na pokoje klientů.

Komunikační systém "Klient - sestra" - V.etapa, získaná částka 179 tis. Kč.

Finanční prostředky na tuto část projektu jsme získali z grantového programu "Investujeme v sociálních službách", který vypsal Fond Vysočiny. Tentokrát se systém bude instalovat na pokoje klientů v 1.patře střediska.

Dobrovolníci v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 161 400 Kč.

Rozvoj dobrovolnictví v našem středisku budeme realizovat díky dotačnímu programu Kraje Vysočina.

Navýšení pracovního úvazku na pečovatelskou službu v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 80 tis. Kč.

Tento projekt byl podpořen Nadací Jistota KB a můžeme díky této podpoře navýšit o 0,5 pracovní úvazek v pečovatelské službě.

Vybavení pokojů pro odlehčovací službu zdravotnickými a kompenzačními pomůckami, získaná částka 120 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Nadací Agrofert a můžeme z něj vybavit postelemi, toaletními křesly a polohovacími pomůckami pokoje pro odlečovací služby.

S novou vanou bude lépe!, získaná částka 60 tis. Kč.

Projekt byl podpořen VDV Olgy Havlové a díky němu budeme moci zakoupit novou vanu pro klienty v 1. patře střediska.

Stáří není překážka, získaná částka 40 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Nadací České spořitelny. Díky němu budeme moci realizovat několik zajímavých akcí a aktivit pro naše klienty.

V novém se bude lépe žít

Projekt byl podpořen Nadací ČEZ v programu "Pomáhej pohybem" a díky podpoře našich příznivců se nám podařilo získat 132 700 Kč na opravu elektroinstalace a vodovodu v 1. patře střediska.