Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích jako nestátní nezisková organizace může poskytovat kvalitní služby svým klientům i díky mnoha podpořeným a realizovaným projektům. Díky nim se nám daří vybavovat pokoje klientů i další prostory kvalitními pomůckami a nábytkem, provádět různé rekonstrukce a opravy a také smysluplně vyplňovat čas našim klientům. Jsme za tuto podporu všem níže uvedeným subjektům vděčni.

O realizaci našich nějdůležitějších projektů se můžete dočíst níže.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017

 "Křeslo Gavota" , získaná částka 20 tis. Kč

Finanční prostředky na jeho pořízení jsme získali v dotačním řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

Lůžkoviny a inkontinenční pomůcky, získaná částka 10 tis. Kč

Finanční prostředky na jejich zakoupení jsme získali v dotačním řízení Města Hrotovice.

Signalizační systém "Klient - sestra", získaná částka 20 tis. Kč

Finanční prostředky na jeho pořízení jsme získali v dotačním řízení Města Třebíč.

Rekonstrukce koupelny a zakoupení vany se zvedákem pro klienty střediska, získaná částka 50 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p..

Kdo má židli, ten bydlí

Projekt byl podpořen částkou 69 tis. Kč v rámci programu ČSOB pomáhá regionům a zakoupíme v jeho rámci židle a stolky na pokoje klientů.

Komunikační systém "Klient - sestra" - V.etapa, získaná částka 179 tis. Kč.

Finanční prostředky na tuto část projektu jsme získali z grantového programu "Investujeme v sociálních službách", který vypsal Fond Vysočiny. Tentokrát se systém bude instalovat na pokoje klientů v 1.patře střediska.

Dobrovolníci v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 161 400 Kč.

Rozvoj dobrovolnictví v našem středisku budeme realizovat díky dotačnímu programu Kraje Vysočina.

Navýšení pracovního úvazku na pečovatelskou službu v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 80 tis. Kč.

Tento projekt byl podpořen Nadací Jistota KB a můžeme díky této podpoře navýšit o 0,5 pracovní úvazek v pečovatelské službě.

Vybavení pokojů pro odlehčovací službu zdravotnickými a kompenzačními pomůckami, získaná částka 120 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Nadací Agrofert a můžeme z něj vybavit postelemi, toaletními křesly a polohovacími pomůckami pokoje pro odlečovací služby.

S novou vanou bude lépe!, získaná částka 60 tis. Kč.

Projekt byl podpořen VDV Olgy Havlové a díky němu budeme moci zakoupit novou vanu pro klienty v 1. patře střediska.

Stáří není překážka, získaná částka 40 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Nadací České spořitelny. Díky němu budeme moci realizovat několik zajímavých akcí a aktivit pro naše klienty.

V novém se bude lépe žít

Projekt byl podpořen Nadací ČEZ v programu "Pomáhej pohybem" a můžeme získat až 132 700 Kč na opravu elektroinstalace a vodovodu v 1. patře střediska.

 

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2016

 

"Auto pro přepravu klientů", získaná částka 100tis. Kč

Z Nadace České spořitelny jsme získali Cenu Floccus a spolu s ní finanční prémii ve výši 100tis. Kč, kterou jsme využili na nákup auta pro přepravu klientů k lékaři, na nákupy a výlety. Na zakoupení tohoto automobilu jsme z dotačních programů okolních obcí a měst získali dalších 45 tis. Kč.

"Kurz smyslové aktivizace pro personál", získaná částka 70tis. Kč

Finanční prostředky jsme získali z VDV Olgy Havlové a proškolili jsme z nich další personál ve smyslové aktivizaci.

"Žaluzie do oken na pokojích klientů", získaná částka 20tis. Kč

Finanční prostředky jsme získali z dotačního řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou a pořídili jsme z nich žaluzie do deseti nových oken na pokojích klientů.

"Lůžkoviny a ručníky pro klienty střediska", získaná částka 10tis. Kč

Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu jsme získali z dotačního řízení Města Hrotovice.

"Chodítka - velký pomocník při chůzi klientů", získaná částka 15tis. Kč

Finanční prostředky jsme získali z interního grantového řízení Diakonie ČCE a pořídili jsme z něj šest chodítek pro naše hůře se pohybující klienty.

"Dobrovolníci v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích", získaná částka 200tis. Kč

Z Kraje Vysočina jsme získali finanční prostředky na podporu dobrovolnické práce v našem středisku.

"Výměna oken v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích" , získaná částka 150tis. Kč

Z programu "Obnova kulturních památek v obcích s rozšířenou působností" vyhlášeného Ministerstvem kultury jsme získali finanční prostředky na výměnu oken v kapli a Modré jídelně.

"Antidekubitní nafukovací matrace - velký pomocník v prevenci a léčbě proleženin", získaná částka 40tis. Kč

Finanční prostředky jsme získali z grantového programu Lesů ČR a využili jsme je na nákup čtyř antidekubitních nafukovacích matrací.

"Komunikační systém Klient - sestra IV. etapa", získaná částka 200tis. Kč

Finanční příspěvek jsme získali grantového programu "Investujeme v sociálních službách", který byl vypsán Fondem Vysočiny. Pořídíme a nainstalujme z něj nový komunikační systém na další pokoje klientů.

"Mezigenerační aktivity", získaná částka 32tis. Kč

Nadace Agrofert podpořila náš projekt na různorodé aktivity mezi našimi klienty a dětmi z místní školy a obce.

"Nové kompenzační a zdravotní pomůcky pro klienty Slunečnice", získaná částka 110tis. Kč

Z Nadace Agrofert jsme získali finanční prostředky na zakoupení nových matrací, vozíků, toaletních křesel a polohovacích pomůcek pro naše klienty Slunečnice.

"Město přátelské demenci", získaná částka 71 tis. Kč

Finance na tento projekt jsme získali z Diakonických rozvojových projektů a umožní nám realizovat řadu aktivit (besedy, koncert, setkání) pro občany Nového Města na Moravě, kde do budoucna plánujeme postavit nový domov se zvláštním režimem. Na tento projekt jsme ještě získali dalších 17tis. Kč z grantového řízení v Novém Městě na Moravě.

"Křeslo Gavota", získaná částka 20 tis. Kč

V interním grantovém řízení Diakonie ČCE jsme získali finance na zakoupení polohovacího křesla Gavota.

"Antidekubitní nafukovací matrace", získaná částka 40 tis. Kč

Z grantového řízení Lékárny Dr. Max jsme získali finance na zakoupení dvou antidekubitních nafukovacích matrací.