DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

POSLÁNÍ

Posláním pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením "Slunečnice" je umožnit klientům žít život, který se s ohledem na jejich postižení, individuální schopnosti a dovednosti co nejvíce podobá běžnému životu.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Osobám s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením od 45 - ti let, ale zejména předseniorského a seniorského věku, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti.

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme nadstandartní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, jejichž součástí je koupelna s WC. Kapacita služby je 14 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

CÍLE SLUŽBY DOMOVA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM "SLUNEČNICE"

 Klient prostřednictvím služby:

- má zajištěnu podporu a pomoc v činnostech, které sám nezvládá

- je dle svých potřeb a zájmů podporován ve využívání běžně dostupných služeb a zapojení se do veřejného života

- je podporován v potřebné míře v udržování vztahu s rodinou a přáteli.

 

Sociální službu nemůžeme poskytnout:

- osobám, které ohrožují svým psychickým stavedm bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a osobám s dalším přidruženým duševním onemocněním

- osobám závislým na psychotropních látkách, alkoholu a hracích automatech

- osobám, kterým nejsme schopni zajistit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení.

 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Ivu Horálkovou na tel. č. 568 834 956 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz

Všechny potřebné formuláře k této službě najdete v podzáložce Dokumenty a formuláře ke stažení.