DOMOV PRO SENIORY

POSLÁNÍ

Domov pro seniory Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích usiluje o vytvoření domácího prostředí pro lidi, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své domácnosti. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních potřeb a udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři od 60 let věku, kteří vlivem, stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami, ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby.

UBYTOVÁNÍ

Pro 101 klientů nabízíme ubytování v jedno, dvou a vyjímečně třílůžkových pokojích. Část pokojů je vybavena vlastním hygienickým zařízením. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio-psycho-sociální a duchovní potřeby klientů

- zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro život našich klientů

- podporovat klienty v zachování jejich vazby na rodinu a přátele

- zavádět nové metody práce s klienty (bazální stimulace, smyslová aktivizace, reminiscence).

 

Pro koho není služba určena

- lidem, kteří nerozumí a nemluví vůbec česky ani jiným češtině příbuzným jazykem (např. vietnamština)

- lidem, kteří potřebují pro komunikaci speciální techniku, např. znakovou řeč

- lidem, kteří nesouhlasí s pobytem v Domově

- lidem, kteří trpí akutní infekční nemocí (např. parazitární choroby, pohlavní choroby v akutním stádiu, tuberkulóza)

- lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. alkoholismus, agresívní chování, psychózy, a psychické poruchy).

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Jitku Vašíčkovou (tel. 568 834 947, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz) . V nutných případech volejte kdykoliv nepřetržitou službu 568 834 949.

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.