DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POSLÁNÍ

Domov se zvláštním režimem Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích usiluje o vytvoření domácího prostředí pro lidi s různým typem demence, kteří potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Důraz je kladen zejména na respektování individuálních potřeb, na zajištění bezpečného prostředí, udržení soběstačnosti a zachování všech schopností co nejdéle.

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé s demencí zejména s Alzheimerovou chorobou starší padesáti let, kteří vlivem své nemoci nejsou schopni se sami o sebe postarat.

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové a dva pokoje třílůžkové. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a umyvadlem. Některé pokoje jsou vybaveny malou kuchyňskou linkou a sprchovým koutem. Kapacita této služby je 33 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio - psycho - sociální a duchovní potřeby klientů

- zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro život našich klientů

- podporovat klienty v zachování jejich vazby na rodinu a přátele

- zavádět nové metody práce s klienty (bazální stimulace, smyslová aktivizace, reminiscence).

 

Naše služba není určena:

- lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, izolaci, případně přímou odbornou lékařskou péči

- lidem, kteří ohrožují svým psychickým stavem bezpečnost, zdraví či život svůj nebo svého okolí a jejichž stav není ovlivnitelný léčbou

- lidem, kterým poskytovatel není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení.

- lidem, s nimiž se nelze na základě jazykové a komunikační bariéry domluvit (např. cizinci, lidé neslyšící, lidé hluchoněmí a hluchoslepí)

- výjimku může učinit ředitel organizace.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte, prosíme, naši sociální pracovnici Ivu Horálkovou na tel. č. 568 834 959 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz). V případě potřeby volejte nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

Jsme také kontaktním místem ČALS a ve spolupráci s ním provádíme ZDARMA testování paměti. Pokud chcete vědět více, otevřete si podstránku Testování paměti.

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.