DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou péči lidem, kteří v důsledku projevů demence potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již nadále zůstat ve své domácnosti. Důraz klademe zejména na respektování individuálních potřeb a lidských práv, zajištění důstojného prožívání života a zapojení do společenského dění.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Lidé s demencí, zejména s Alzheimerovou nemocí starší padesáti let, kteří vlivem  nemoci:

- nejsou schopni se orientovat ve známém prostředí

- nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě

- mají sníženou schopnost sebeobsluhy

- mají sníženou schopnost komunikace a dorozumění s okolím.

 

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové a dva pokoje třílůžkové. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a umyvadlem. Některé pokoje jsou vybaveny malou kuchyňskou linkou a sprchovým koutem. Kapacita této služby je 30 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

 

CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Klient prostřednictvím služby:

1. Má zajištěnu profesionální péči se zachováním jeho individuality.

- Všichni zaměstnanci absolvují každý rok minimálně jednu vzdělávací aktivitu.

- Pracovníci v přímé péči mají v rámci povinného vzdělávání možnost účastnit se stáží v jiných zařízeních s cílem výměny zkušeností.

- Všichni zaměstnanci mají zajištěnu podpůrnou interní i externí supervizi.

 

- Rozsah potřebné péče a podpory je s klientem individuálně sjednáván v Plánu péče.

 

2. Má zajištěno příjemné a bezpečné prostředí

- Průběžně doplňujeme a obměňujeme potřebné vybavení a kompenzační pomůcky.

- Snažíme se, aby součástí vybavení pokoje klienta byly i jeho vlastní důvěrně známé drobnosti.

 

3. Udržuje si vazbu na rodinu

- Pravidelně zveme rodinné příslušníky i další blízké osoby klientů na kulturní akce pořádané Domovem.

- Průběžně informujeme rodinné příslušníky o dění v Domově (Občasník, Výroční zpráva apod.).

- Nabízíme rodinným příslušníkům možnost zapojení se do péče (doprovod k lékaři, pomoc při koupání a podávání jídla atd.).

 

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- Úcta a respektování individuality.

- Pomoc a podpora klientovi v takové míře, aby si co nejdéle zachoval stávající soběstačnost.

- Jednotný a laskavý přístup, který se přizpůsobuje změněnému chování v důsledku nemoci.

- Vzájemná spolupráce, podpora a inspirace v pracovním týmu.

 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte, prosíme, naši sociální pracovnici Ivu Horálkovou na tel. č. 568 834 959 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz). V případě potřeby volejte nepřetržitou službu na tel. č. 568 834 949.

Jsme také kontaktním místem ČALS. V roce 2015 jsme opět splnili podmínky pro udělení Certifikátu Vážka.  Ve spolupráci s ČALS provádíme ZDARMA testování paměti. Pokud chcete vědět více, otevřete si podstránku Testování paměti.

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.