ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

POSLÁNÍ

Posláním pobytové Odlehčovací služby je na dočasnou dobu nahradit lidem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, podporu a péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Seniorům od 60 let se sníženou soběstačností a lidem se syndromem demence od 50 let se sníženou soběstačností.

 

UBYTOVÁNÍ

Pro tuto službu jsou k dispozici 4 lůžka. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležíté a má je rád.

 

CÍLE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

- klient má vytvořené podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných denních úkonech, pohybu a komunikaci

- předejít vyčerpání pečující osoby a podpořit tak setrvání klienta po co nejdelší dobu v jeho přirozeném prostředí.

 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Ivu Horálkovou na tel. č. 568 834 959 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz.

Všechny potřebné dokumenty a formuláře potřebné k přijetí do domova najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.