PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích je zabezpečení životních potřeb seniorů od 60 let a ostatních dospělých osob od 19 let se zdravotním postižením. Umožňujeme tak osobám zvládnout péči o sebe a domácnost a prodloužit tak jejich život v přirozeném sociálním prostředí. Služba je poskytována na základě individuálně určených potřeb a přání osob s respektem k lidské důstojnosti. Je založena na etických principech a dodržování základních lidských práv a svobod. Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech klientů a ambulantní služby v sídle organizace Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let a dospělí od 19 let se zdravotním postižením.

 

POPIS SLUŽBY

Terénní služba je realizována v domácnostech klientů v obci Myslibořice a jejím okolí každý den (PO - NE) dle kapacity a možnosti služby v časovém intervalu od 7.00 do 19.00 hod.

Ambulantní služba je poskytována v budově Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích v pracovních dnech (PO - PÁ) od 7.00 do 15.00 hod.

Dovoz obědů se provádí v pracovních dnech (PO - PÁ) od 10.30 do 14.00 hod.

 

Dlouhodobé cíle služby

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb s cílem uspokojovat co nejlépe bio - psycho - sociální potřeby klientů

- umožnit klientům pečovatelské služby při zhoršení zdravotního stavu zůstat i nadále v naší péči.

 

Naše služba není určena

- lidem, kteří nemají sníženou soběstačnost

- lidem s akutní infekční nemocí

- lidem, jejichž chování by z důvodu dušení poruchy nebo závislosti na návykových látkách narušovalo závažným způsobem provádění pečovatelských úkonů a ohrožovalo pracovníky

- lidem, kteří nezajistí bezpečné prostředí pro pracovníka pečovatelské služby.

Klienti, kteří využívají naší pečovatelské služby, jsou v případě potřeby a volného místa přednostně přijati do pobytové služby Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích.

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Martinu Cahovou (tel. 568 834 958 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz.

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.