PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

POSLÁNÍ

Posláním terénní a ambulantní pečovatelské služby je poskytnout pomoc a podporu lidem tak, aby mohli zůstat dál ve svém domácím prostředí.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Senioři od 60 let a dospělí od 19 let se zdravotním postižením, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nejsou schopni si sami zajistit své životní potřeby.

CÍL PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Klient prostřednictvím služby má vytvořeny podmínky pro zachování obvyklého způsobu života v domácím prostředí.

POPIS SLUŽBY

Terénní služba je realizována v domácnostech klientů v obci Myslibořice a jejím okolí každý den (PO - NE) dle kapacity a možnosti služby v časovém intervalu od 7.00 do 19.00 hod.

Ambulantní služba je poskytována v budově Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích v pracovních dnech (PO - PÁ) od 7.00 do 15.00 hod.

Dovoz obědů se provádí každý den od 10.30 do 14.00 hod.

 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Martinu Cahovou (tel. 568 834 958 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz.

Všechny potřebné formuláře a dokumenty k této službě najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.