Aktualizace návštěv od 11. října 2021

7. října 2021

S účinností od 11. října 2021 dochází ke změnám ohledně návštěv našich klientů. Nově budou návštěvy povoleny každý den, a to od 10 do 16 hodin. 

Na návštěvu se nyní nemusíte ani nahlašovat dopředu ani registrovat na webu. Můžete přijít kdykoliv v návštěvní dobu, a to bez časového omezení. Návštěva musí být ukončena nejpozději v 16 hodin. I nadále platí to, že jsou už umožněny návštěvy na pokojích klientů. Pokud k návštěvě využijete naši společenskou místnost či park, budeme rádi. I nadále doporučujeme návštěvu 2 osob u jednoho klienta. 

Stále platí, že návštěvy jsou povoleny za splnění dosud platných protiepidemiologických opatření (očkovací certifikát, platný negativní test nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid - max. 180 dnů) a také s použitím respirátorů a desinfekce rukou při vstupu do budovy. 

Budova střediska bude i nadále uzamčena. Dovnitř se dostanete zazvoněním na sociální pracovnice či zdravotní sestry. Při vstupu do budovy vyplníte jednoduchý formulář, který bude připravený na stolku. Pokud budete chtít opustit budovu, požádáte někoho z personálu. 

Děkujeme předem za dodržování všech těchto opatření. Je to především v zájmu vašich blízkých. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let