Aktualizace návštěv od 22. listopadu 2021

22. listopadu 2021

Návštěvy našich klientů budou probíhat i nadále každý den, a to od 10 do 16 hodin. 

Na návštěvu se nemusíte nahlašovat dopředu ani registrovat na webu. Můžete přijít kdykoliv v návštěvní dobu. Doporučená doba návštěvy je 1 hodina.  Návštěva musí být ukončena nejpozději v 16 hodin. I nadále platí to, že jsou už umožněny návštěvy na pokojích klientů. Pokud k návštěvě využijete naši společenskou místnost či park, budeme rádi. I nadále doporučujeme návštěvu 2 osob u jednoho klienta. 

Vedení střediska zároveň rozhodlo, že nebudou umožněny návštěvy dětem do 12 let. Pro starší děti platí stejné podmínky jako pro dospělé. 

Návštěvy jsou povoleny za splnění platných protiepidemiologických opatření. Od pondělí 22. listopadu jsou upraveny podmínky návštěvy takto: 

1/ očkovací certifikát (po ukončení očkování musí uplynout min. 14 dní)

2/ doložit negativní RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV - 2 ne starší než 24 hod

3/ doložit negativní RT-PCR test ne starší než 72 hod

4/ doložit, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID - 19 (potvrzením od lékaře)

5/ návštěvník je po dobu návštěvy povinen používat ochranný respirátor a při vstupu do budovy použít desinfekci rukou. 

 

Budova střediska bude i nadále uzamčena. Dovnitř se dostanete zazvoněním na sociální pracovnice nebo zdravotní sestry. Můžete též zatelefonovat zaměstnancům na oddělení, kde máte svého blízkého.

Telefonní čísla na jednotlivá oddělení: 

Výsluní - 568 834 951

Čajovna - 568 834 945

Vážka I - 568 834 948

Vážka II - 568 834 932

Ordinace - 568 834 946

Kaple - 568 834 950

Slunečnice - 568 834 985

Při vstupu do budovy vyplníte jednoduchý formulář, který bude připravený na stolku. Můžete si jej stáhnout a vyplnit dopředu. Najdete jej zde. Pokud budete chtít opustit budovu, požádáte někoho z personálu. 

Děkujeme předem za dodržování všech těchto opatření. Je to především v zájmu vašich blízkých. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let