Artetarapeutické kurzy byly zahájeny

7. května 2021
Artetarapeutické kurzy byly zahájeny
7. května 2021 - Artetarapeutické kurzy byly zahájeny

Na konci dubna proběhl v našem středisku první z celkem deseti arteterapeutických kurzů v rámci projektu "Arteterapie pro klienty Diakonie Myslibořice a Barevného světa", který byl podpořen Ministerstvem kultury v rámci programu "Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů". 

Jednotlivé kurzy povede lektorka Mgr. Lucie Poláková z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. První z nich nesl název "Arteterapie jako léčba výtvarným uměním". V jeho rámci měli účastníci namalovat výkres, na kterém je zachycen odraz toho, na co vzpomínají ze svého života a kdy byli šťastni. 

Další kurzy nesou tyto  názvy: "Muzikoterapie", "Malování na hudbu", "Vnímání barev a vliv barev na člověka", "Barevný lesk temperamentu a další hry s barvami","Malování stromu života", "Automatická kresba", "Mandaly a jejich význam" a "Práce s hlínou". 

Prvního kurzu se zúčastnilo 20 klientů, z nichž tři k nám přijeli z nedalekého Barevného světa v Třebíči. Další kurz proběhne v polovině května. 

Věříme, že se na těchto kurzech účastníci nejenom pobaví, ale dozví se něco zajímavého o sobě a o svém životě. Fotografie z prvního kurzu najdete zde

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let