Cimbálovka Majerán zahrála našim seniorům

24. března 2022
Cimbálovka Majerán zahrála našim seniorům
24. března 2022 - Cimbálovka Majerán zahrála našim seniorům

Jedno z posledních přání našich seniorů v rámci projektu "Ježíškova vnoučata" bylo splněno. Díky jedné štědré dárkyni přijela do našeho střediska cimbálovka "Majerán", aby potěšila naše seniory.

A to se určitě podařilo! Celé odpoledne muzikanti hráli písničky na přání našim seniorům, které si společně také zazpívali. Vydařené odpoledne zakončili muzikanti krásnou písní "Slavíci z Madridu", kterou si všichni pamatují ještě v podání Waldemara Matušky. 

Moc děkujeme dárkyni, díky které se tato akce mohla uskutečnit, a také muzikantům, kteří přijeli i v tomto netradičním termínu. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let