Doporučení pro návštěvy

22. července 2022

V návaznosti na aktuální nárůst počtu případů onemocnění covid - 19 v České republice a na základě doporučení Krajské hygienické stanice v Jihlavě zvažte, prosíme, během návštěvy svého blízkého ochranu dýchacích cest. Tím je respirátor bez výdechového ventilu s minimální účinnosti 94%, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. 

Děkujeme, že svým odpovědným chováním chcete ochránit svého blízkého. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let