Informace k aktuální situaci ve středisku

14. října 2020

Vážení klienti, rodinní příslušníci, kolegové a příznivci Diakonie Myslibořice.

Přestože jsme náš domov velmi dlouho úspěšně bránili před nákazou novým typem koronaviru, i k nám nakonec pronikla. Na počátku měsíce října se objevily tři pozitivní případy onemocnění Covid - 19 u zaměstnanců a bohužel také u jedenácti klientů.  

O aktuální situaci byli informováni jak naši senioři, tak jejich rodiny. Přijali jsme veškerá možná opatření, která mají zamezit dalšími šíření nákazy v našem středisku. Oddělení, kterého se nákaza aktuálně týká, je v izolaci. Klientům i zaměstnancům pravidelně měříme teplotu a sledujeme jejich celkový zdravotní stav. Úzce spolupracujeme s praktickým lékařem.

V jarních a letních měsících se nám naštěstí podařilo naše klienty od nákazy uchránit, za což jsme velmi vděčni našim zaměstnancům, kteří se chovali zodpovědně a dodržovali nařízení vlády i Krajské hygienické stanice. Zároveň jsme se v těchto měsících připravovali na možnou druhou vlnu epidemie, která nás bohužel už neminula. Během léta se nám podařilo zajistit dostatečné množství ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Mnohé z nich jsme dostali darem nebo v rámci grantových řízení různých nadací a firem. Využili jsme také všechny možné zdroje Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Zároveň byl vypracován nový krizový plán střediska na následující měsíce, který je doplňován a aktualizován dle nařízení vlády a Kraje Vysočina. S ním, a zejména s Krajskou hygienickou stanicí v Třebíči, jsme v úzkém kontaktu a postupujeme dle jejich pokynů. 

Děkuji všem našim zaměstnancům a personálu v přímé péči za jejich nasezení a obětavost. Věřím, že tuto náročnou situaci zvládneme a o naše klienty se i v těchto výjímečných podmínkách dobře postaráme. 

Budu ráda, když na nás budete i nadále myslet a podporovat nás. Děkuji i za povzbuzující slova a také materiální a finanční pomoc, které se nám dostává. 

V Myslibořicích 14.10.2020

Michaela Grmelová, ředitelka střediska

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let