Kaple září novotou!

1. června 2022
Kaple září novotou!
1. června 2022 - Kaple září novotou!

Od začátku února do poloviny května letošního roku proběhla v našem středisku oprava podlahy v kapli a její následná výmalba. 

Na tuto opravu se nám podařilo získat finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč z programu Diakonické a rozvojové projekty. Projekt nesl název "Odstraníme bariéry v kapli" a jak už je z názvu patrno, jeho hlavním cílem bylo odstranit stávající podlahu, která pocházela z 50. let minulého století. Byla již velmi poškozená a opotřebovaná. Nová podlaha byla položena ve stejné výšce, bez původního schodku, aby se zde zvláště vozíčkáři mohli volně a bez pomoci pohybovat. Opravu prováděla firma Pavla Irana. 

Veškeré práce se podařilo stihnout v plánovaném termínu. Po dobu opravy kaple probíhaly bohoslužby, biblické hodiny a mše svaté ve společenské místnosti.   Během realizace projektu proběhla také menší oprava elektroinstalace a rozvodů rozhlasu do jednotlivých pokojů. Po skončení všech těchto prací byla kaple následně vymalována. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhaly na 540 tis. Kč. 

Níže si můžete prohlédnout, jak celá rozsáhlá akce probíhala. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let