Naše projekty byly podpořeny!

4. května 2021
Naše projekty byly podpořeny!
4. května 2021 - Naše projekty byly podpořeny!

Na začátku letošního roku jsme odeslali několik žádostí o dotace a granty, abychom mohli opět vylepšit životní podmínky našich klientů a zlepšit pracovní prostředí našim zaměstnancům. 

Máme radost, že hned několik z nich bylo podpořeno. Fond Vysočiny podpořil částkou 99 157 Kč náš projekt "Záchrana historického schodiště - 2. etapa". Díky němu bude dokončena oprava zbytku hlavního schodiště. 

VDV Olgy Havlové podpořil ve svém grantovém řízení projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců. Dostal název "Chceme se i nadále vzdělávat v nelehkých časech" a za finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budeme moci realizovat tři kurzy pro naše zaměstnance. 

Díky programu ČSOB pomáhá regionům jsme získali 78 733 Kč na projekt "Bezhlučné vozíky - pomocníci pro personál". 

Společnost ČEPS nám věnovala částku 50 000 Kč na rekonstrukci koupelny pro seniory.

Ministerstvo kultury nám poskytlo částku 25 000 Kč na realizaci 10 arteterapeutických kurzů pro naše klienty. 

Velice si vážíme také podpory obcí a měst, ze kterých k nám přicházejí naši klienti. Finanční prostředky takto získané využíváme na dofinancování sociálních služeb. Významnými částkami nás podpořily tyto města a obce: Jaroměřice nad Rokytnou, Třebíč, Hrotovice, Dolní Kounice, Ivančice, Myslibořice, Petrůvky, Rouchovany, Náměšť nad Oslavou, Dukovany, Martínkov, Ostašov, Křenovice a Lesonice. 

Všem patří náš velký dík!

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let