Nové informace k návštěvám klientů

2. září 2021

S účinností od 6. září dochází k menším změnám ohledně návštěv našich klientů. Návštěvní dny i nadále zůstavají úterý, čtvrtek a sobota, a to od 13 do 16 hod. 

Na návštěvu se nyní už nemusíte nahlašovat ani registrovat přes  formulář na našem webu. Na návštěvu můžete přijít kdykoliv v návštěvní dobu, a to bez časového omezení. Nejdéle však do 16 hod. Zároveň jsou už nyní umožněny návštěvy i na pokojích klientů. Samozřejmě i nadále preferujeme využít během návštěvy náš park nebo společenskou místnost. Za jedním našim klientem mohou najednou přijít 2 osoby.

I nadále jsou návštěvy povoleny za splnění dosud platných protiepidemiologických opatření (očkovací certifikát, platný negativní test, max. 180 dnů od prodělaného onemocnění covid) a také s použitím respirátorů a desinfekce rukou při vstupu do budovy.  Návštěvníci mají povinnost hlásit se službě u vchodu jak na počátku návštěvy, tak při jejím ukončení. Návštěvy při příchodu vyplní formulář, který je nově také ke stažení zde. Pokud si jej přinesete předvyplněný, nemusíte se již zdržovat s jeho vyplněním u nás. 

Návštěvy mimo návštěvní dny a hodiny lze zrealizovat pouze mimo areál střediska, tzn. pouze před budovou, nikoliv v parku. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let