Nové informace ohledně návštěv a vycházek klientů

Nové informace ohledně návštěv klientů
Nové informace ohledně návštěv a vycházek klientů

Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo podmínky návštěv v pobytových sociálních službách vydáním nového mimořádného opatření  MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN, s účinností od 8. června,  ze kterého vybíráme tyto nejdůležitější body: 

Návštěvy jsou povoleny za podmínek, kdy příchozí osoby:

1. předloží doklad o podstoupení antigenního testu s negativním výsledkem, ne starší než 72 hodin (může být i sms). V případě PCR testů se prodlužuje jejich platnost pro účely návštěvy na 7 dní,

2. na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

3. absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, 

4. absolvovala ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, 

5. předloží doklad o prodělání onemocnění Covid - 19 v posledních 180 (dříve 90) dnech (může být i sms), 

6. předloží doklad o provedeném očkování a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikace subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

a/ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

b/ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 

c/ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, a ne více než 9 měsíců. 

Celé jeho znění najdete zde. 

Návštěvy lze vykonat za použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za dodržení režimových opatření v našem středisku. Na návštěvu se můžete i nadále objednávat přes formulář AHOJ BABI nebo u sociálních pracovnic na telefonních číslech 568 834 947, 568 934 958 nebo 568 834 959. Návštěvní dny jsou i nadále úterý, čtvrtek a sobota, a to od 13 do 16 hod. 

Pokud návštěva Vašeho blízkého proběhne v parku nebo ve venkovních prostorách, může nově trvat i delší dobu než původně doporučenou půlhodinu. Respektujte, prosíme, pouze čas ukončení návštěvy, a to do 16 hodin. 

Zároveň Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo omezení pro vycházení klientů, kteří nebyli očkováni. Všichni klienti bez rozdílu mohou vycházet z budovy střediska, aniž by museli následně na test nebo do karantény. 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let