Okna v jídelně jsou již vyměněna!

30. listopadu 2020
Okna v jídelně jsou již vyměněna!
30. listopadu 2020 - Okna v jídelně jsou již vyměněna!

V říjnu letošního roku začala rozsáhlá výměna oken a dveří v naší letní jídelně. Tato dlouho plánovaná akce se mohla uskutečnit díky velké podpoře Lutheránské církve, která nám na tuto akci věnovala více než 500 tis. Kč. 

Letní jídelna byla přistavěna k budově zámku v padesátých letech minulého století a okna i prosklené dveře na ní byla ještě původní, v současné době již špatně těsnící a v havarijním stavu. Díky podpoře  projektu ze strany Lutheránské církve, který nesl název "Centrum společenského života Diakonie Myslibořice", mohla celá akce začít. 

V současné době jsou již okna a dveře vyměněna a probíhá jejich zapravování. Poté bude jídelna vymalována. Věříme, že zase brzy začne sloužit původnímu účelu, a to ke scházení klientů a zaměstnanců.

Celkové náklady projektu by se měly pohybovat kolem 900 tis. Kč. Projekt bude dofinancován z několika darů a dále z vlastních zdrojů. Fotografie z probíhající výměny oken najdete níže. 

Moc děkujeme Lutheránské církvi za velkorysou podporu!

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let