Poděkování za dary a poskytnuté granty

6. dubna 2020
Poděkování  za materiální dary
6. dubna 2020 - Poděkování za dary a poskytnuté granty

Rádi bychom touto cestou poděkovali několika firmám a podnikům, které na nás v tomto nelehkém času myslí, a poskytli nám zdarma potraviny.

Jmenovitě je to firma Eisberg, Kozí farma Dora Ratibořice, Viola Jaroměřice a firma Bovys. Darováním svých výrobků tak zpříjemnily dny našim seniorům, kterým tyto jejich výrobky přišly velmi vhod. Moc děkujeme!

Náš velký dík patří také VDV Olgy Havlové, Nadaci Karel Komárek Family Foundation a Nadaci ČEZ, které podpořily naše středisko velkorysými finančními dary. Pomohou nám překlenout tyto nelehké dny a můžeme díky nim zakoupit nezbytné věci pro současný chod střediska a pro zpříjemnění volného času našim klientům. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let