Poděkování

26. března 2020
Poděkování za roušky
26. března 2020 - Poděkování

Děkujeme touto cestou všem známým i neznámým šikovným lidem, kteří pro naše zaměstnance našili v rekordně krátké době velké množství roušek. Díky nim můžeme nyní účinně chránit naše seniory i zaměstnance před nákazou koronavirem. Zvláštní poděkování patří Charitnímu domu Moravec, zaměstnancům ze ZŠ v Myslibořicích, Obci Račice, Obci Studenec a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.

Náš velký dík také patří všem těm, kteří nám na ušití roušek věnovali zdarma potřebný materiál. 

Děkujeme také paní Aleně Palánové za velké množství desinfekce, kterou nám věnovala.

DĚKUJEME!!! VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI!

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let