Přihlaste se na kurz!

18. ledna 2023

Česká alzheimerovská společnost, se kterou dlouhodobě naše středisko spolupracuje,  nabízí sérii on-line kurzů pro rodinné pečující o blízké s demencí. Konají se každý čtvrtek, o to od 9. února do 30. března 2023 v čase od 17.30 hod do 19 hod. Semináře probíhají v aplikaci Teams a je nutné se na ně přihlásit telefonicky na č. 283 880 346 nebo on - line na stránkách www.alzheimer.cz. 

Kurzy nabízí hlubší pochopení problematiky péče o lidi s demencí i praktické návody, jak si co nejvíce ulehčit péči o svého blízkého. Přihlásit se můžete buď na všechny kurzy nebo si z nabízených kurzů vybrat ty, které Vás nejvíce zajímají. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let