Sbírka "Krabice od bot" začíná!

5. listopadu 2019

"Krabice od bot" je celonárodní sbírka, kterou již několik let organizuje Diakonie ČCE za pomoci jednotlivých středisek a sběrných míst v celé ČR. Tato akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci v jednotlivých regionech. 

Sbírka "Krabice od bot" začíná!
5. listopadu 2019 - Sbírka "Krabice od bot" začíná!

V letošním roce jsme se rozhodli, že se do této sbírky také zapojíme. Oslovili jsme dětské domovy v našem regionu a azylové domy pro matky s dětmi, zda mají o naši pomoc zájem. Setkali jsme se s velmi kladnou odezvou, takže se stáváme od 25. listopadu 2019 sběrným místem "Krabic od bot".

Jak bude konkrétně v našem středisku sbírka probíhat? V termínu od 25. listopadu do 8. prosince 2019 bude probíhat sběr krabic, a to každý všední den od 8 do 15 hod. Kontaktní osobou je Ing. Soňa Matoušková. S dotazy kolem sbírky se na ni můžete obracet na tel. č. 568 834 956 nebo e-mailu: granty@domovmysliborice.cz.  Dárek si musíte nejdříve zaregistrovat na webu Krabic od bot, kde je uvedeno, kolik dárků a pro jakou věkovou kategorii potřebujeme.  Dárky je potřeba zabalit a donést v označené krabici (věk a pohlaví dítěte). Dárek můžete připravit pro dítě ve věku 0 - 17 let. 

Všechny potřebné informace o této sbírce najdete na tomto letáku nebo na již zmíněném webu. V letošním roce můžete také věnovat Krabici on-line. Podrobnosti najdete zde

Předem děkujeme za Vaši pomoc! 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let