Zadní schodiště je již opraveno!

10. září 2021
Zadní schodiště je již opraveno!
10. září 2021 - Zadní schodiště je již opraveno!

Během letních prázdnin se nám díky finančnímu příspěvku z Fondu Vysočiny a také podpoře Obce Myslibořice podařilo opravit historické schodiště v levém křídle našeho střediska. 

Náš projekt "Myslibořice, zámek - oprava schodiště - 2. etapa" byl podpořen v rámci Fondu Vysočiny,  programu "Památky 2021". Celkové náklady projektu činily 247 283 Kč, přičemž z Fondu Vysočiny jsme získali 99 157 Kč. Příspěvek Obce Myslibořice činil 24 789 Kč. Zbývající finanční prostředky byly uhrazeny z našeho rozpočtu a darů směřujících k tomuto účelu. 

V rámci tohoto projektu se tak podařilo vyměnit  15 schodů  a 14 jich repasovat. Projekt realizovala firma RD Dřevo s.r.o. v měsících červenci - srpnu 2021.

Schodiště je jedinečným architektonickým prvkem a nachází se v levém křídle budovy. Díky této opravě bude moc sloužit jako pomocné a únikové schodiště i mnoho dalších let. 

fondvysociny_150x50

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let