Zákaz návštěv u klientů od 9. října 2020

12. října 2020

Vláda České republiky od 9. října 2020 do 25. října 2020 včetně ZAKAZUJE návštěvy u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím službám v pobytové formě. 

Zákaz návštěv byl rozhodnutím vlády PRODLOUŽEN DO 3. LISTOPADU 2020.

Výjimku z tohoto zákazu mají tito uživatelé:

-  s omezenou svéprávností

-  se zdravotním postižením

-  pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace (po domluvě s ředitelkou střediska)

- v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Návštěva, která jde za klientem v izolaci, musí být vybavena všemi předepsanými ochrannými pomůckami (plášť s kapucí, návleky na boty, respirátor FFP2, ochranné brýle nebo štít, dvoje rukavice). Tyto pomůcky si návštěva zajistí sama nebo jí je poskytneme za úplatu. Cena za jeden komplet je 300,-Kč.

Návštěva klienta, který není v izolaci, musí být vybavena minimálně respirátorem FFP2.

Další informace o případném prodloužení zákazu návštěv budou aktualizovány dle momentální situace. 

Děkujeme za pochopení. 

Michaela Grmelová, ředitelka střediska

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let