Žijeme milosrdenstvím

4. června 2018
Žijeme milosrdenstvím
4. června 2018 - Žijeme milosrdenstvím

Milosrdenství, společenství, naděje a fortelnost - to jsou čtyři hodnoty, které stanovilo ústředí diakonie za svoje nosná témata na další období a snaží se podle nich pracovat všichni zaměstnanci jednotlivých středisek. Letošní rok je zaměřen na posilování a lepší vnímání jedné z nich, a to milosrdenství.

V našem myslibořickém středisku pracuje mnoho zaměstnanců a u většiny z nich můžeme říct, že jejich chování ke klientům určitě naplňuje hodnotu milosrdenství. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? Třeba to, že jednáme s klientem s respektem a úctou. Pomáháme mu, podporujeme a povzbuzujeme jej. Každý člověk je jiný a každý potřebuje v tom každodenním životě jinou podporu. Je jen na personálu, aby správně rozpoznal, co daný člověk v danou chvíli potřebuje. Někomu stačí, když je najedený, čistý a může v klidu sledovat televizi. Druhý má ovšem rád společnost, rád si povídá a rád chodí do přírody. Díky všímavosti a empatii našich zaměstnanců můžeme často vidět, jak s klienty chodí do parku, krmí kačeny či ovečky nebo pozorují dění kolem sebe. Vlídné slovo, malé pohlazení - to jsou drobnosti, které mají pro naše klienty velký význam.

Příkladů drobných milosrdenství a nezištnosti vidíme dnes a denně mezi personálem hodně. Jeden náš klient byl kdysi velkým rybářem.Všímavá pečovatelka poprosí manžela, ten doveze prut a návnady a společně s klientem dojedou k naší laguně a chytají ryby. Je to drobnost, ale dotyčný pán je nadšený. Další pečovatelka vozí autobusem nové knížky z okresní knihovny našim vášnivým čtenářům - klientům k přečtení. Jiná pečovatelka cestou do práce utrhne ze svojí zahrádky klientům kytičky do vázy či přinese něco ze svojí zahrádky k ochutnání. A takových příkladů malých "milosrdenství" a nezištnosti vidíme kolem sebe hodně.

I naši dobrovolníci jsou příkladem toho, že se dá pomáhat nezištně a s láskou. Jak si lze jinak vysvětlit to, že jeden z našich dobrovolníků již řadu let navštěvuje naše klienty a zároveň vykonává pastorační službu. Další dobrovolník v rámci svojí dovolené přijede k nám do střediska na týden a nezištně pomáhá. Ostatní dobrovolníci v rámci svého volného času klientům čtou, povídají si s nimi či chodí na procházky. Jedné dobrovolnici není zatěžko přijet na vlastní náklady až z Prahy a předčítat našim ležícím klientům. V rámci projektu "Ježíškova vnoučata" obdrželo mnoho našich seniorů od úplně cizích lidí dárky, které byly věnované s láskou.

To všechno je milosrdenství. Je dobře, že i naši klienti mají možnost denně pociťovat pozitivní dopady této hodnoty v praxi.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let