Získali jsme další certifikát!

12. března 2021
Získali jsme další certifikát!
12. března 2021 - Získali jsme další certifikát!

Máme velikou radost, že se nám v minulých dnech podařilo získat certifikát "Pracoviště v paliativní péči" od vzdělávací instituce Curatio Education s.r.o.

Problematikou paliativní péče se v našem středisku zabýváme již několik let. Vedla nás k tomu především myšlenka neodesílat naše klienty v závěru jejich života do nemocnice, ale nechat je dožít u nás.  Snažíme se získat nové poznatky o tom, jak se o klienty v terminálním stádiu starat, jak pracovat s jejich rodinami a jak jim pomoci odcházet bez bolesti a smířeni se svým okolím.

Náš personál během několika absolvovaných kurzů zaměřených na paliativní péči získal jak teoretické, tak i praktické znalosti v této problematice. A ty už nyní využívá při svojí práci. 

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali VDV Olgy Havlové, který pořádání těchto kurzů podpořil finančně. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let