Získané finance využijeme ve prospěch klientů

31. října 2018

Nová okna, postele, sluchátka do kaple, vzdělávání zaměstnanců či příspěvek na mzdy v pečovatelské službě - to je jen stručný výčet věcí a aktivit, na které se nám podařilo v poslední době získat finanční prostředky v rámci grantových řízení několika nadací a nadačních fondů. Od začátku roku se takto získaná částka blíží téměř 1 mil. Kč.

Díky těmto financím tak můžeme  nakoupit různé věci a pomůcky či realizovat aktivity pro klienty, na které by se v našem rozpočtu často jen obtížně hledaly finanční prostředky. Chtěli bychom tímto tedy poděkovat Fondu Vysočiny, Nadaci Agrofert, VDV Olgy HavlovéNadačnímu fondu Lékárny Dr. Max, Nadaci OF, Nadaci Divoké husy, Lesům ČR a.s.., Burze filantropie a také všem našim firemním i individuálním dárcům za jejich velkorysost a podporu v tomto roce!

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let