Týden paměti opět v září

Týden paměti opět v září
Týden paměti opět v září

Ve dnech 16. - 22. září 2019 bude nejenom v našem středisku, ale i celé republice probíhat tradiční "Týden paměti". Pořadatelem této informační kampaně a veřejné sbírky je Česká alzheimerovská společnost.

Celá akce je určená na pomoc občanům postiženým Alzheimerovou nemocí a jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům. Pokud se budete chtít do této sbírky zapojit i Vy, můžete svůj dar zaslat na číslo účtu 8500008080/7940 nebo jej osobně donést do pokladny střediska. Zapečetěná pokladnička bude k dispozici také v kantýně střediska. Ze získaných finančních prostředků bychom rádi zakoupili potřebné vybavení v pobytové službě Domova se zvláštním režimem.

Informační letáky k této tématice si můžete vyzvednout v kanceláři fundraisingu a propagace. Děkujeme předem za Váš zájem!

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let