V našem středisku i celé diakonii pracujeme a řídíme se podle čtyř sdílených diakonických hodnot, ke kterým patří milosrdenství, fortelnost, naděje a společenství. 

Význam jednotlivých hodnot: 

Milosrdenství - Vždy, když potkáme klienta, usmějeme se a pozdravíme ho.

Fortelnost - Pracujeme fortelně, víme co, proč a jak to děláme.

Naděje - Jsme stejně důležití jako klient, naše srdce bije pro diakonii. 

Společenství - Jsme jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně. 

 

Tyto hodnoty si během roku postupně připomínáme a řídíme se jimi. V prvních třech měsících roku jsme si více připomínali první z nich, a to milosrdenství. Zaměstanci po skončení tohoto období měli hlasovat o člověku, který nejvíce podle nich tyto hodnoty naplňuje. 

Nejvíce hlasů získala naše sociální pracovnice Jitka Vašíčková. Je milá, empatická a každému ráda pomůže. Poskytla nám také krátký rozhovor, jehož celé znění si můžete přečíst zde.

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let