V našem středisku i celé diakonii pracujeme a řídíme se podle čtyř sdílených diakonických hodnot, ke kterým patří milosrdenství, fortelnost, naděje a společenství. 

Význam jednotlivých hodnot: 

Milosrdenství - Vždy, když potkáme klienta, usmějeme se a pozdravíme ho.

Fortelnost - Pracujeme fortelně, víme co, proč a jak to děláme.

Naděje - Jsme stejně důležití jako klient, naše srdce bije pro diakonii. 

Společenství - Jsme jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně. 

 

Tyto hodnoty si během roku postupně připomínáme a řídíme se jimi. V prvních třech měsících roku jsme si více připomínali první z nich, a to milosrdenství. Zaměstnanci po skončení tohoto období měli hlasovat o člověku, který nejvíce podle nich tyto hodnoty naplňuje. 

Nejvíce hlasů získala naše sociální pracovnice Jitka Vašíčková. Je milá, empatická a každému ráda pomůže. Poskytla nám také krátký rozhovor, jehož celé znění si můžete přečíst zde.

V měsících dubnu - červnu jsme si připomněli další důležitou hodnotu, a to fortelnost. Dle hlasování zaměstnanců tuto hodnotu nejvíce naplňuje fundraiserka Blanka Veselská. Ke svojí práci přistupuje zodpovědně a snaží se získat co největší podporu od dárců a příznivců nejen pro středisko v Myslibořicích, ale také pro nový domov Pomněnka, který bude v roce 2024 otevřen v Novém Městě na Moravě. Krátký rozhovor s ní si můžete přečíst zde.

Třetí hodnotou, kterou se snažíme v našem středisku řídit, je společenství. Dle hlasování zaměstnanců tuto hodnotu nejvíce splňuje vedoucí naší kantýny, paní Božena Jakubová. V našem středisku pracuje celý svůj profesní život, tzn. neuvěřitelných 36 let. Nejenom, že svoji práci vykonává zodpovědně a s láskou, ale vždy, ochotně a s úsměvem pomůže a poradí nejenom našim, klientům, ale i zaměstnancům. Rozhovor s ní si můžete přečíst zde

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let