Náš domov má svého evangelického faráře Mgr. Tomáše Potočka, který zajišťuje během celého roku pobožnosti a bohoslužby. Vykonává také pastorační návštěvy na pokojích klientů a navštěvuje i klienty, kteří jsou dočasně hospitalizováni v nemocnicích. Ve středisku bývá 4 dny v týdnu, a to v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v neděli.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Potoček

tel. 603 745 864, 568 841 068

e-mail: tomas.potocek@tiscali.cz

Pořad evangelických pobožností a bohoslužeb: 

pondělí, středa, pátek -  od 15.30hod v kapli

čtvrtek - od 16.30 hod v kapli

neděle -  od 10.30 hod v kapli

 

Klienti římskokatlického vyznání mohou využít služeb faráře P.Mgr. Tomáše Holcnera. Římskokatolické bohoslužby bývají v kapli každý čtvrtek od 15.30 hod. V zimním období (od listopadu do března) se v kapli konají také nedělní bohoslužby, a to od 9hod.

Kontakt:

P. Mgr. Tomáš Holcner

tel. 777 831 550

e-mail: tomas.holcner@seznam.cz

 

V našem středisku působí i farář Církve česloslovenské husitské Mgr. Jiří Sladký. Pobožnosti v kapli bývají každé úterý od 15.30 hod.

Kontakt:

Mgr. Jiří Sladký

tel. 723 917 966

e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let