Zveřejnění veřejné zakázky

25. srpna 2021
Zveřejnění veřejné zakázky
25. srpna 2021 - Zveřejnění veřejné zakázky

Dne 24.8.2021 byla zveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh na profilu zadavatele na projekt s názvem: "Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě". 

Veškeré informace najdete pod tímto  odkazem

Dne 15.9.2021 se koná prohlídka místa plnění v místě realizace veřejné zakázky. 

Lhůta pro podání nabídek končí 15.10.2021 v 9.00 hod. V tentýž den se bude konat otevírání podaných nabídek v elektronické podobě. 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let