Nový Domov Pomněnka, který stavíme v Novém Městě na Moravě, bude otevřen nejpozději v lednu roku 2025. 

Od dubna 2023 budeme přijímat a evidovat v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích žádosti do tohoto domova. Po doručení žádosti bude provedeno základní posouzení, zde žadatel spadá do cílové skupiny, pro které je služba určena. 

Žadatelé budou do domova přijímáni podle sociální potřebnosti, ne podle data podání žádosti. Evidence žadatelů bude pohyblivá, neboť je možné dokládat změny či nové skutečnosti vztahující se k podané žádosti, a to kdykoliv v průběhu evidování žádosti. 

Zde si můžete stáhnout: 

- Žádost o přijetí do Domova Pomněnka

- Informační dotazník

Žádosti můžete posílat poštou, e-mailem nebo osobně. 

Kontakt na sociální pracovnice: 

Tel. č.: 568 834 947, 568 834 958, 568 959

e-mail: socialni@domovmysliborice.cz

Adresa: Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let