Domov se zvláštním režimem bude postaven v Novém Městě na Moravě, v blízkosti tamní nemocnice. Tato služba zde dlouhodobě chybí, proto jsme se rozhodli i díky vstřícnému jednání vedení města stavět právě zde. 

Budeme ovšem potřebovat Vaši velkou pomoc! Stavbu pokryje získaná dotace jen z části. Na tu větší část potřebujeme získat finanční prostředky. A není jich zrovna málo! Dohromady téměř 40 miliónů korun! 

Budeme rádi jak za jednorázový dar, tak za dary menší, ale pravidelné.

Preferujeme platbu bankovním převodem na účet střediska: 297767439/0300, VS: 2210. Do zprávy pro příjemce můžete také napsat: "Peníze na stavbu", případně svoje indentifikační údaje (pokud je již nemáme). Přispět můžete i přes tlačítko na našem webu: "Chci pomoci". 

Všechny Vaše dary jsou daňově uznatelné a vystavíme Vám na ně darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu si lze nyní odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. Celkem je možné odečítat myximálně do výše 10% základu daně (sníženého podle paragrafu 34 Zákona o daních z příjmu). 

Přispět můžete i na účet veřejné sbírky, který jsme pro tento účel zřídili.

Její číslo je: 297767738/0300

 

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností se obracejte na Blanku Veselskou, tel. č. 568 834 955 nebo 604 685 901. Využít můžete i e-mailové adresy: projekty@domovmysliborice.cz.  

Na stavbu Domova Pomněnka jsme zatím získali více než 1 300 000 Kč. Další finanční prostředky jsme získali v rámci celodiakonické kampaně na podporu Pomněnky. Dárci nám věnovali už neuvěřitelných 7 mil. Kč.

Všem podporovatelům velmi děkujeme!

 

Pomoci nám můžete i jinak!

Možností je několik a záleží jen na Vás, Vašich nápadech a kreativitě!

Pár nápadů a tipů pro Vaši pomoc:

1.  Uspořádejte vlastní akci na podporu stavby nového domova (benefiční koncert, běh, snídani pro zajímavé lidi, výstavu...)

2.  Slavíte Vy nebo Vaši blízcí narozeniny a všechno už máte? Poproste Vaše známé, ať místo dárku pošlou dar našemu domovu!

3. Prodáváte nějaké zboží? Věnujte nám libovolnou částku z prodeje 1 kusu!

4. Máte ve svém okolí člověka nebo firmu, o které víte, že by nás chtěla podpořit? Dejte nám tip a my je oslovíme!

5. Budeme též (po předchozí domluvě) vděčni za materiální dar či dar službou. 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let