PROJEKT:

"Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě"

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program: 01331 - Rozvoj a obnova materiálně - technické základny sociálních služeb

Příjemce dotace: Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Plánované celkové náklady stavby spolu s vybavením: 115 000 000 Kč

Maximální rámec dotace: 35 431 500 Kč

 

Vlastní zdroje : 15 000 000 Kč

Podpora zřizovatele Diakonie ČCE: 15 000 000 Kč 

Podpora Nového Města na Moravě: 8 000 000 Kč

Dotace z Kraje Vysočina: 14 220 000 Kč

 

09_Diakonie_UR_MPSV_persp_02

Popis projektu

Obsahem projektu je novostavba domova Pomněnka, ve kterém bude poskytována sociální služba "Domov se zvláštním režimem" s kapacitou 30 lůžek v Novém Městě na Moravě poblíž historické části města, nemocnice a Domu s pečovatelskou službou. 

Projekt bude realizován na pozemcích, které jsme odkoupili od města.

 

Jak to všechno vlastně začalo...

V dávných časech, před mnoha a mnoha lety (v r. 2015) začíná příběh... V tomto roce se konal v Myslibořicích Konvent Horáckého seniorátu a zde se zrodila myšlenka spolupráce našeho střediska a Farního sboru v Novém Městě na Moravě. Na počátku byly naše plány střízlivé. Uvažovali jsme "pouze" o využití sborového domu pro nějakou menší sociální službu, např. chráněné bydlení. Postupem času jsme však zjistili, že zde chybí zcela jiná sociální služba. S vedením města i Krajem Vysočina jsme naše plánování přesměrovali na seniory postižené Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Jedná se o skupinu lidí, kteří již potřebují péči 24 hodin denně v prostředí, které je pro ně bezpečné a příjemné. Takováto péče se již v rámci terénní pečovatelské služby nebo v domě s pečovatelskou službou dá velmi těžko zajistit, někdy to není možné vůbec. A prognózy jsou neúprosné. Kvůli stárnutí populace se počet lidí s tímto onemocněním pravděpodobně každých dvacet let zdvojnásobí. 

Brzy se začaly rýsovat první obrysy nového domova. Po zkušenostech s péčí o tyto seniory v Myslibořicích bylo naše zadání pro architekta jednoznačné. Budova se 30 lůžky (tj. 2 oddělení po 15 lidech) s příjemnou zahradou uprostřed domu. Konečnému tvaru domova poté nahrál i tvar pozemku, který vytipovalo pro naši stavbu město. A zelená střecha, to už je jenom bonbónek na dortu. Nový domov bude Novému Městu na Moravě jistě velmi slušet. 

V současné době už je spuštěn  web k tomuto projektu, který si můžete otevřít pod tímto odkazem

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let