V Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích kromě řady menších projektů, uvedených v  záložce "Podpořené projekty" ve spodním menu, realizujeme i několik projektů většího rozsahu, na které jsme získali finanční prostředky z několika evropských fondů.

 

V posledních několika letech jsme realizovali tyto významné projekty:

1. "Hřbitov Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích", realizovaný v rámci OPŽP. Více informací o tomto projektu najdete zde.   

2. "Půdní vestavba Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích", realizovaný v rámci ROP Jihovýchod. Podrobnější informace o tomto projektu najdete zde.

3. "Vysočina Imprint". Tento projekt EDS byl realizován v rámci programu Erasmus +. Doplňující informace o tomto projektu najdete zde.

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let