DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

POSLÁNÍ

Posláním pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením "Slunečnice" je umožnit klientům žít život, který se s ohledem na jejich postižení, individuální schopnosti a dovednosti co nejvíce podobá běžnému životu.

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Osobám s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením , kteří upřednostňují pobyt v křesťanském prostředí,  potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Přijímáme zájemce od 45 - ti let, ale zejména předseniorského a seniorského věku.

 

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme nadstandartní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, jejichž součástí je koupelna s WC. Kapacita služby je 9 lůžek. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Pro blízké a rodinné příslušníky klientů nabízíme možnost ubytování přímo v budově Domova, a to zvláště v době adaptace na nové prostředí nebo v posledních dnech života klienta. Návštěvy mohou být i vícedenní. V případě zájmu kontaktujte naši sociální pracovnici. (Po dobu epidemie nemoci covid - 19 tuto možnost nelze využít. Děkujeme za pochopení). 

 

CÍLE SLUŽBY DOMOVA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM "SLUNEČNICE"

 Klient prostřednictvím služby:

- má zajištěnu podporu a pomoc v činnostech, které sám nezvládá

- je dle svých potřeb a zájmů podporován ve využívání běžně dostupných služeb a zapojení se do veřejného života

- je podporován v potřebné míře v udržování vztahu s rodinou a přáteli

- je podporován v činnostech, které mu usnadní přechod do jiné služby.

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY vychází ze společně sdílených diakonických hodnot:

MILOSRDENSTVÍ - respektujeme individualitu každého člověka, při péči uplatňujeme jednotný a laskavý přístup všech pracovníků.

FORTELNOST - při poskytování služby udržujeme profesionální hranice, dbáme na odbornost a kvalitu naší péče, dodržujeme mlčenlivost.

SPOLEČENSTVÍ - v pracovním týmu spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme.

NADĚJE - v obtížných situacích nepropadáme rutině a rezignaci, ale hledáme nové cesty a možnosti.

Sociální pracovnice: Jitka Vašíčková, tel. č. 568 834 947, 731 419 136 e-mail: socialni@domovmysliborice.cz

Jsme také pracovištěm, které získalo certifikát "Pracoviště proškolené v paliativní péči". 

 

Z důvodu plánovaného ukončení pobytové služby během dvou let nebudou s platností od 1.5.2020 přijímání noví klienti. 

 

Všechny potřebné formuláře k této službě najdete v podzáložce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let