Pokud máte zájem využít naši službu Domova pro seniory, je nutné vyplnit Žádost o přijetí a vyjádření lékaře. Žádost s dalšími povinnými dokumenty je třeba doručit na adresu domova nebo osobně předat sociálním pracovnicím. Při této příležitosti je možné prohlédnout si domov.

Další dokumenty k nahlédnutí ke službě Domova pro seniory:

- domácí řád

- návštěvní řád

- ceník poskytovaných služeb

-ceník ostatních služeb

- pravidla pro výběr nových klientů.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let