Pokud máte zájem využít službu Domova se zvláštním režimem, je nutné vyplnit žádost o přijetí a vyjádření lékaře.  Žádost s dalšími povinnými dokumenty je třeba doručit na adresu domova nebo osobně předat sociálním pracovnicím. Při této příležitosti je možné prohlédnout si domov.

Další dokumenty k nahlédnutí ke službě Domova se zvláštním režimem:

- domácí řád

- návštěvní řád

- ceník služeb

- ceník ostatních služeb

- pravidla pro výběr nových klientů.

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let