ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

POSLÁNÍ

Posláním pobytové Odlehčovací služby je na dočasnou dobu nahradit lidem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, podporu a péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE NAŠE SLUŽBA URČENA

Lidem, kteří upřednostňují pobyt v křesťanském zařízení, a to:

- seniorům od 60 - ti let věku se sníženou soběstačností

- lidem se syndromem demence od 50 - ti let věku se sníženou soběstačností.

Sociální službu nemůžeme poskytnout:

- osobám, kterým nejsme schopni zajistit jejich speciální požadavky s ohledem na personální zajištění a technické vybavení.

 

 

UBYTOVÁNÍ

Pro tuto službu jsou k dispozici 4 lůžka. Pokoj si klient může dovybavit drobnostmi z domova, které jsou pro něj důležité a má je rád.

Pro blízké a rodinné příslušníky klientů nabízíme možnost ubytování přímo v budově Domova, a to zvláště v době adaptace na nové prostředí. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici.

 

CÍLE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

- klient má vytvořené podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných denních úkonech, pohybu a komunikaci

- předejít vyčerpání pečující osoby a podpořit tak setrvání klienta po co nejdelší dobu v jeho přirozeném prostředí.

NAŠE ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY vychází ze společně sdílených diakonických hodnot:

MILOSRDENSTVÍ - respektujeme individualitu každého člověka, při péči uplatňujeme jednotný a laskavý přístup všech pracovníků.

FORTELNOST - při poskytování služby udržujeme profesionální hranice, dbáme na odbornost a kvalitu naší péče, dodržujeme mlčenlivost.

SPOLEČENSTVÍ - v pracovním týmu spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme.

NADĚJE - pomáháme a podporujeme klienta do takové míry, aby si zachoval svoje stávající schopnosti a styl života.

 

 

Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte naši sociální pracovnici Jitku Vašíčkovou na tel. č. 568 834 947, 731 419 136 nebo e-mailu: socialni@domovmysliborice.cz.

Všechny potřebné dokumenty a formuláře potřebné k přijetí do domova najdete v podstránce Dokumenty a formuláře ke stažení.

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let