Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích je křesťanská nezisková organizace na Vysočině poskytující sociální služby převážně seniorům, lidem s demencí a se zdravotním postižením.

V rámci Diakonie ČCE sdílíme společné hodnoty. Všichni dohromady tvoříme společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.