Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích je nezisková organizace na Vysočině poskytující sociální služby převážně seniorům, lidem s demencí a se zdravotním postižením.

Služby jsou založeny na křesťanském principu a pomoci bližním.  Naším hlavním cílem je zajistit příjemné, inspirující a bezpečné prostředí pro všechny klienty.