Náš domov zajišťuje pro klienty střediska pravidelné bohoslužby a pobožnosti v kapli, která je součástí budovy. Vykonávají je členové evangelického farního sboru Třebíč, farář katolické církve a farář církve husitské. Pastorační návštěvy na pokojích klientů zajišťuje Yvona Švaříčková. Zároveň navštěvuje i seniory, kteří jsou dočasně hospitalizováni v nemocnicích. Působí ve středisku vždy v úterý, a to od 8 do 16.30 hod. 

Kontakt na pastorační pracovnici:

Yvona Švaříčková                              _DSC4372                                    

Tel: 603 919 030

e-mail: yvona.svarickova@post.cz  

 

Pořad evangelických pobožností a bohoslužeb: 

úterý -  od 15.30 hod v kapli, krátká pobožnost, vede paní Yvona Švaříčková

neděle -  od 10.30 hod v kapli, evangelická bohoslužba, je zajištěna členy FS Třebíč 

Klienti římskokatolického vyznání mohou využít služeb faráře P. Mgr. Tomáše Holcnera nebo P. Jana Kováře. Římskokatolické bohoslužby bývají každý čtvrtek od 15.30 hod. 

Kontakt:

P. Mgr. Tomáš Holcner

tel. 777 831 550

e-mail: tomas.holcner@seznam.cz

 

Kontakt:

Mgr. Filip Boháč

tel: 604 169 503

e-mail: filip.bohac@evangnet.cz 

 

Kontakt:

Mgr. Jiří Sladký

tel. 723 917 966

e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz

Všechny bohoslužby i ostatní akce konané v kapli, si mohou klienti pustit na pokojích. Jsou přenášeny domácím rozhlasem. 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let