Náš domov zajišťuje pro klienty střediska pravidelné bohoslužby a pobožnosti v kapli, která je součástí budovy. Vykonávají je členové evangelického farního sboru Třebíč, farář katolické církve a farář církve husitské. Pastorační návštěvy na pokojích klientů zajišťuje Yvona Švaříčková. Zároveň navštěvuje i seniory, kteří jsou dočasně hospitalizováni v nemocnicích. Působí ve středisku vždy v pondělí a ve středu, a to od 8 do 16.30 hod. 

Kontakt na pastorační pracovnici:

Yvona Švaříčková                              _DSC4372                                    

Tel: 603 919 030

e-mail: yvona.svarickova@post.cz  

 

Pořad evangelických pobožností a bohoslužeb: 

pondělí -  od 15.30 hod v kapli, pobožnost vede paní Yvona Švaříčková

pátek - od 15.30 hod v kapli, pobožnost je zajištěna členy FS Třebíč

neděle -  od 10.30 hod v kapli pobožnost je zajištěna členy FS Třebíč 

Evangelické pobožnosti jsou v pondělí a pátek v době nouzového stavu přenášeny domácím rozhlasem na pokoje klientů. 

Klienti římskokatolického vyznání mohou využít služeb faráře P. Mgr. Tomáše Holcnera nebo P. Jana Kováře. Římskokatolické bohoslužby bývají každý čtvrtek od 15.30 hod. V zimním období (od listopadu do března) se v kapli konají také nedělní bohoslužby, a to od 9hod.

Kontakt:

P. Mgr. Tomáš Holcner

tel. 777 831 550

e-mail: tomas.holcner@seznam.cz

 

Kontakt:

Mgr. Jiří Sladký

tel. 723 917 966

e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let