Náš domov zajišťuje pro klienty střediska pravidelné bohoslužby a pobožnosti v kapli, která je součástí budovy. Vykonávají je členové evangelického farního sboru Třebíč, farář katolické církve a farář církve husitské. Pastorační návštěvy na pokojích klientů zajišťuje Yvona Švaříčková. Zároveň navštěvuje i seniory, kteří jsou dočasně hospitalizováni v nemocnicích. Působí ve středisku vždy v pondělí a ve středu, a to od 8 do 16.30 hod. 

Kontakt na pastorační pracovnici:

Yvona Švaříčková

Tel: 603 919 030

e-mail: yvona.svarickova@post.cz  

 

Pořad evangelických pobožností a bohoslužeb: 

pondělí -  od 15.30 hod v kapli, pobožnost vede paní Yvona Švaříčková

středa - od 15.30 hod v kapli, pobožnost vede pan Jan Trusina

pátek - od 15.30 hod v kapli, pobožnost je zajištěna členy FS Třebíč

neděle -  od 10.30 hod v kapli pobožnost je zajištěna členy FS Třebíč 

 

Klienti římskokatolického vyznání mohou využít služeb faráře P. Mgr. Tomáše Holcnera nebo P. Jana Kováře. Římskokatolické bohoslužby bývají každý čtvrtek od 15.30 hod. V zimním období (od listopadu do března) se v kapli konají také nedělní bohoslužby, a to od 9hod.

Kontakt:

P. Mgr. Tomáš Holcner

tel. 777 831 550

e-mail: tomas.holcner@seznam.cz

 

V našem středisku působí i farář Církve česloslovenské husitské Mgr. Jiří Sladký. Pobožnosti v kapli bývají každé úterý od 15.30 hod.

Kontakt:

Mgr. Jiří Sladký

tel. 723 917 966

e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let