FINANČNÍ DARY

jsou pro kvalitní fungování našeho střediska nezbytné. Pokud nám chcete věnovat finanční dar, můžete jej předat přímo v pokladně střediska nebo poslat na náš bankovní účet u WSPK AG:

8500008080/7940

 

Náš velký dík patří všem, kteří nás pravidelně nebo v rámci svých možností podporují.

 

Vaše finanční dary momentálně využíváme na:

  • vybavení našeho domova (elektrické postele, nábytek na pokoje klientů,  antidekubitní matrace, mechanické vozíky, chodítka, zvedáky apod.)
  • opravu oddělení domova pro seniory
  • výměnu oken na pokojích klientů
  • pořízení žaluzií do oken
  • nové podlahy na pokojích klientů
  • opravu historické podlahy ve společenské místnosti
  • na nákup povlečení, ručníků, dek, polštářů, pratelných podložek do postelí klientů
  • kulturní, společenské a další aktivity pro naše klienty
  • vzdělávání zaměstnanců. 

Na Vaše dary Vám vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru. Dary si můžete odečíst od daňového základu. Darovací smlouvy a potvrzení Vám posíláme (pokud máme všechny Vaše identifikační údaje) nejpozději do 1 měsíce od přijetí daru. Pokud Vám tyto dokumenty nepřijdou, ozvěte se Blance Veselské na tel. č. 568 834 955 nebo na e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz. Vystavujeme je na dary 1 000Kč a výše. 

Stáhněte si vzory smluv o poskytnutí finančního daru:

- pro individuální dary

- pro firemní dary.

 

Rychlý dar Diakonii Myslibořice

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let