FINANČNÍ DARY

jsou pro kvalitní fungování našeho střediska nezbytné. Pokud nám chcete věnovat finanční dar, můžete jej předat přímo v pokladně střediska nebo poslat na náš bankovní účet u ČSOB:

297767439/0300.

 

Náš velký dík patří všem, kteří nás pravidelně nebo v rámci svých možností podporují.

 

Vaše finanční dary momentálně využíváme na:

  • vybavení našeho domova (elektrické postele, nábytek na pokoje klientů,  antidekubitní matrace, mechanické vozíky, chodítka, zvedáky apod.)
  • výměnu oken na pokojích klientů
  • nové podlahy na pokojích klientů
  • opravu historické podlahy ve společenské místnosti
  • na nákup povlečení, ručníků, dek, polštářů, pratelných podložek do postelí klientů
  • kulturní, společenské a další aktivity pro naše klienty
  • vzdělávání zaměstnanců. 
  • na dofinancování stavby nového Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě.

Na Vaše dary Vám vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru. Potvrzení o daru umožňuje našim dárcům, fyzickým osobám (včetně zaměstnanců) a právnickým osobám, odečíst hodnotu daru od daňového základu.

Od základu daně si mohou fyzické osoby (včetně OSVČ) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň  1000 Kč. V úhrnu si lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. 

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů ) činí alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. Celkem je možné odečítat maximálně do výše 10% základu daně (sníženého podle paragrafu 34 Zákona o daních z příjmu). 

Darovací smlouvy a potvrzení Vám posíláme (pokud máme všechny Vaše identifikační údaje) nejpozději do 1 měsíce od přijetí daru. Pokud Vám tyto dokumenty nepřijdou, ozvěte se Blance Veselské na tel. č. 568 834 955, 604 685 901 nebo na e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz . Vystavujeme je na dary 1000Kč a výše.

 

Stáhněte si vzory smluv o poskytnutí finančního daru:

- pro individuální dary

- pro firemní dary.

Stáhněte si vzory potvrzení o poskytunutí finančního daru: 

- pro individuální dary

- pro firemní dary

 

Rychlý dar Diakonii Myslibořice

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let