FINANČNÍ DARY

jsou pro kvalitní fungování našeho střediska nezbytné. Pokud nám chcete věnovat finanční dar, můžete jej předat přímo v pokladně střediska nebo poslat na náš bankovní účet u ČSOB:

297767439/0300.

 

Náš velký dík patří všem, kteří nás pravidelně nebo v rámci svých možností podporují.

 

Vaše finanční dary momentálně využíváme na:

  • vybavení našeho domova (elektrické postele, nábytek na pokoje klientů,  antidekubitní matrace, mechanické vozíky, chodítka, zvedáky apod.)
  • nákup sušičky do prádelny
  • nákup vacumetu na ekologickou likvidaci použitých plen
  • výměnu oken na pokojích klientů
  • nové podlahy na pokojích klientů
  • opravu historické podlahy ve společenské místnosti
  • na nákup povlečení, ručníků, dek, polštářů, pratelných podložek do postelí klientů
  • kulturní, společenské a další aktivity pro naše klienty
  • vzdělávání zaměstnanců. 
  • na dofinancování stavby nového Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě.

Na Vaše dary Vám vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru. Potvrzení o daru umožňuje našim dárcům, fyzickým osobám (včetně zaměstnanců) a právnickým osobám, odečíst hodnotu daru od daňového základu. Nově lze snížit daň z příjmů o 30% základu daně (z dosavadních 15% u fyzických osob a 10% u právnických osob). Navýšení je dočasné a platí: 

- pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby

- pro zdaňovací obodobí, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022 pro právnické osoby. 

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň  1000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30% ze základu daně. 

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% z již sníženého základu daně. 

Darovací smlouvy a potvrzení Vám posíláme (pokud máme všechny Vaše identifikační údaje) nejpozději do 1 měsíce od přijetí daru. Pokud Vám tyto dokumenty nepřijdou, ozvěte se Blance Veselské na tel. č. 568 834 955, 604 685 901 nebo na e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz . Vystavujeme je na dary 1000Kč a výše.

 

Stáhněte si vzory smluv o poskytnutí finančního daru:

- pro individuální dary

- pro firemní dary.

Stáhněte si vzory potvrzení o poskytunutí finančního daru: 

- pro individuální dary

- pro firemní dary

 

Rychlý dar Diakonii Myslibořice

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let