Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích bylo založeno v roce 1991 jako jedno ze středisek Diakonie ČCE. Jsme nestátní nezisková organizace na Vysočině poskytující sociální služby. Sídlíme uprostřed vesnice v památkově chráněném barokním zámku s přilehlým parkem a vodní nádrží.

Historie poskytovaných sociálních služeb v Myslibořicích sahá až do roku 1926, kdy byly za účasti široké veřejnosti otevřeny "sociální ústavy myslibořické". V tuto dobu sloužil domov především jako sirotčinec, dětský domov, starobinec a ústav pro nemocné. Od té doby došlo jak ve vedení domova, tak v poskytovaných službách k mnoha změnám, o kterých se můžete dočíst zde.

V současné době poskytujeme služby zejména seniorům, kteří již nemohou sami zvládnout některé ze základních sebeobslužných činností. Nabízíme také služby pro lidi, kteří trpí různými typy demence, zvláště Alzheimerovou chorobou. Pomoc u nás najdou také lidé se zdravotním postižením.

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhy služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let