Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích bylo založeno v roce 1991 jako jedno ze středisek Diakonie ČCE. Jsme nestátní nezisková organizace na Vysočině poskytující sociální služby. Sídlíme uprostřed vesnice v památkově chráněném barokním zámku s přilehlým parkem a vodní nádrží.

Historie poskytovaných sociálních služeb v Myslibořicích sahá až do roku 1926, kdy byly za účasti široké veřejnosti otevřeny "sociální ústavy myslibořické". V tuto dobu sloužil domov především jako sirotčinec, dětský domov, starobinec a ústav pro nemocné. Od té doby došlo jak ve vedení domova, tak v poskytovaných službách k mnoha změnám, o kterých se můžete dočíst zde.

V současné době poskytujeme služby zejména seniorům, kteří již nemohou sami zvládnout některé ze základních sebeobslužných činností. Nabízíme také služby pro lidi, kteří trpí různými typy demence, zvláště Alzheimerovou chorobou. 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 sociální služby
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let