Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích jako nestátní nezisková organizace může poskytovat kvalitní služby svým klientům i díky mnoha podpořeným a realizovaným projektům. Díky nim se nám daří vybavovat pokoje klientů i další prostory kvalitními pomůckami a nábytkem, provádět různé rekonstrukce a opravy a také smysluplně vyplňovat čas našim klientům. Jsme za tuto podporu všem níže uvedeným subjektům vděčni.

O realizaci našich nějdůležitějších projektů se můžete dočíst níže.

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2019

"Hluchá kaple", získaná částka 71 110 Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali z Diakonických rozvojových projektů a zakoupili jsme z nich 14 bezdrátových sluchátek, dataprojektor, plátno a dva bezdrátové mikrofony do naší kaple.

"Zakoupení koupelnového nábytku a kočárku pro seniory", získaná částka 70 tis. Kč.

Finanční prostředky jsme získali z dotačního řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

"Vybudování kanalizační přípojky k budově střediska", získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci této rozsáhlé akce jsme získali z dotačního řízení Obce Dukovany.

"Zakoupení nádobí a podložek pro klienty střediska", získaná částka 10 tis. Kč.

"Dobrovolníci v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích", získaná částka 204 tis. Kč.

"Vybudování kanalizační přípojky k budově střediska", získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci této rozsáhlé akce jsme získali z dotačního řízení Města Třebíče.

"Vzdělávání - klíč k porozumění potřeb klientů v paliativní péči", získaná částka 50 tis. Kč.

Finanční prostředky na proškolení našich zaměstnanců v oblasti paliativní péče jsme získali z grantového řízení VDV Olgy Havlové.

"Vybudování kanalizační přípojky k budově střediska", získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci této akce jsme získali z dotačního řízení Moravskobudějovického mikroregionu.

"Posílení mezigeneračních aktivit mezi dětmi a seniory z Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích", získaná částka 65 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci tohoto projektu jsme získali z Nadace Jistota KB.

"Soukromí klientům zajistí zástěny", získaná částka je 45 tis. Kč.

Finanční prostředky na zakoupení zástěn jsme získali z grantového řízení Lesů ČR.

"Pořízení nových oken do budovy střediska", získaná částka je 170 tis. Kč.

Finanční prostředky jsme získali z Ministerstva kultury.

"Volnost pohybu pro všechny", získaná částka 70 tis. Kč.

Finanční prostředky na zakoupení protižpořárních dveří s elektrickými otvírači jsme získali z grantového řízení Nadace OF. 

"Bez zvedáku nemůžeme do vany!"

Projekt byl vybrán do podpory v programu ČSOB pomáhá regionům". Ze získaných finančních prostředků chceme zakoupit novým vanový zvedák. 

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2018

"Nákup osmi antidekubitních matrací", získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali v dotačním řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

"Oprava vodovodu a elektroinstalace na pokojích klientů, získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsem získali v dotačním řízení obce Dukovany.

"Dobrovolníci v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích", získaná částka 206 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali z dotačního řízení Kraje Vysočina.

"Oprava vodovodu a elektroinstalace na pokojích klientů", získaná částka 20 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali v dotačním řízení Města Třebíče.

"Zakoupení povlečení pro klienty střediska", získaná částka 10 tis. Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali v dotačním řízení Města Hrotovice.

X. Benefiční koncert "Odpoledne s dechovkou"

Koncert podpořila Nadace Divoké husy, která zdvojnásobila výtěžek akce a dary získané v tuto dobu. Z výtěžku koncertu bude zakoupen zvedák a teleskopické zástěny. Nadace Divoké husy nám věnovala 60 tis. Kč.

"Klient - sestra VI. etapa", získaná částka 124 380 Kč.

Finanční prostředky na tento projekt jsme získali z Fondu Vysočiny z programu "Investujeme v sociálních službách".

"Bez sluchátek se neobejdeme", získaná částka 40 tis. Kč

Finanční prostředky na zakoupení nových sluchátek do kaple jsme získali z grantového řízení Lékárny Dr. Max.

"Vzdělávání personálu v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích", získaná částka 50 tis. Kč.

Finanční prostředky jsme získali z Nadace Agrofert.

"V novém se bude lépe žít", získaná částka 50 tis. Kč.

Finanční prostředky na opravu oddělení "U Ordinace" jsme získali z Lesů ČR.

"Dofinancování nákladů na pečovatelskou službu v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 60 tis. Kč.

Finanční prostředky jsme získali z Nadace Agrofert.

"Vyškolený zaměstnanec, klíč k porozumění a poznání potřeb klienta", získaná částka 50 tis. Kč.

Finanční prostředky na uspořádání kurzu Bazální stimulace pro 14 našich zaměstnanců jsme získali od donátorů v "Burze filantropie".

"Nové postele - větší pohodlí pro klienty", získaná částka 50 tis. Kč.

Finanční prostředky na zakoupení nových postelí jsme získali z VDV Olgy Havlové.

"Nová okna dělají domov",  získaná částka 35 tis. Kč.

Finanční příspěvek na okna na pokojích klientů jsme získali z Nadace Občanského fóra.

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2017

 "Křeslo Gavota" , získaná částka 20 tis. Kč

Finanční prostředky na jeho pořízení jsme získali v dotačním řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

Lůžkoviny a inkontinenční pomůcky, získaná částka 10 tis. Kč

Finanční prostředky na jejich zakoupení jsme získali v dotačním řízení Města Hrotovice.

Signalizační systém "Klient - sestra", získaná částka 20 tis. Kč

Finanční prostředky na jeho pořízení jsme získali v dotačním řízení Města Třebíč.

Rekonstrukce koupelny a zakoupení vany se zvedákem pro klienty střediska, získaná částka 50 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Lesy ČR, s.p..

Kdo má židli, ten bydlí

Projekt byl podpořen částkou 69 tis. Kč v rámci programu ČSOB pomáhá regionům a zakoupíme v jeho rámci židle a stolky na pokoje klientů.

Komunikační systém "Klient - sestra" - V.etapa, získaná částka 179 tis. Kč.

Finanční prostředky na tuto část projektu jsme získali z grantového programu "Investujeme v sociálních službách", který vypsal Fond Vysočiny. Tentokrát se systém bude instalovat na pokoje klientů v 1.patře střediska.

Dobrovolníci v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 161 400 Kč.

Rozvoj dobrovolnictví v našem středisku budeme realizovat díky dotačnímu programu Kraje Vysočina.

Navýšení pracovního úvazku na pečovatelskou službu v Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích, získaná částka 80 tis. Kč.

Tento projekt byl podpořen Nadací Jistota KB a můžeme díky této podpoře navýšit o 0,5 pracovní úvazek v pečovatelské službě.

Vybavení pokojů pro odlehčovací službu zdravotnickými a kompenzačními pomůckami, získaná částka 120 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Nadací Agrofert a můžeme z něj vybavit postelemi, toaletními křesly a polohovacími pomůckami pokoje pro odlečovací služby.

S novou vanou bude lépe!, získaná částka 60 tis. Kč.

Projekt byl podpořen VDV Olgy Havlové a díky němu budeme moci zakoupit novou vanu pro klienty v 1. patře střediska.

Stáří není překážka, získaná částka 40 tis. Kč.

Projekt byl podpořen Nadací České spořitelny. Díky němu budeme moci realizovat několik zajímavých akcí a aktivit pro naše klienty.

V novém se bude lépe žít

Projekt byl podpořen Nadací ČEZ v programu "Pomáhej pohybem" a díky podpoře našich příznivců se nám podařilo získat 132 700 Kč na opravu elektroinstalace a vodovodu v 1. patře střediska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše středisko  v číslech

Poskytujeme 0 druhů služeb
Pomáháme 0 klientům
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Služby poskytujeme 0 let